Proves d'accés GS

Promoció acadèmica i professional

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic o tècnica en activitats comercials, que els permet accedir:
· Al món laboral
· A un cicle de grau superior del mateix itinerari del cicle de grau mitjà


Estudis de la mateixa família

Cicles formatius de grau mitjà
· Activitats comercials, perfil professional logística
· Activitats comercials, perfil professional productes frescos
Cicles formatius de grau superior
· Comerç internacional
· Gestió de vendes i espais comercials
· Màrqueting i publicitat
· Màrqueting i publicitat, perfil professional enològic
· Transport i logística 


Informació de les Proves d'accés als Cicles formatius

Resultat d'imatges de proves d'accés a grau superiorInformació dels cicles formatius que s'ofereixen i els seus currículums 


Resultat d'imatges de estudiar a catalunya