Accés a GS

Promoció acadèmica i professional

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic o tècnica en activitats comercials, que els permet accedir:
· Al món laboral
· A un cicle de grau superior de qualsevol itinerari 


Estudis de la mateixa família

Cicles formatius de grau mitjà
· Activitats comercials, perfil professional logística
· Activitats comercials, perfil professional productes frescos
Cicles formatius de grau superior
· Comerç internacional
· Gestió de vendes i espais comercials
· Màrqueting i publicitat
· Màrqueting i publicitat, perfil professional enològic
· Transport i logística 


Curs 2018_2019 (Novetat!!)
Preinscripció


Oferta inicial de places escolars: 11 de maig de 2018
Presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 7 de juny de 2018
Presentació de documentació: fins a l'11 de juny de 2018
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 27 de juny de 2018
Presentació de reclamacions: del 28 de juny al 3 de juliol de 2018
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2018
Sorteig del número de desempat: 6 de juliol de 2018, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)
Llista ordenada definitiva: 10 de juliol de 2018
Oferta final de places escolars: 16 de juliol de 2018
Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 17 de juliol de 2018


Matrícula

Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 18 al 23 de juliol de 2018

Ensenyaments postobligatoris

Enguany s’incorpora, com a novetat, la preinscripció electrònica en els cicles formatius de grau superior d'FP, amb la qual s'elimina la preinscripció en paper, com a primer pas en el repte de l'Administració electrònica i l'entrada necessària en el procés de preinscripció.


Informació de les Proves d'accés als Cicles formatiusPer inscriure's a la prova cal tenir 19 anys o més (o complir-los l'any 2018) i no tenir cap titulació acadèmica o d'ensenyaments equivalents que permeten l'accés directe a la formació professional (batxillerat o equivalent, o curs específic d'accés).Resultat d'imatges de proves d'accés a grau superiorhttp://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/info-general
Informació dels cicles formatius que s'ofereixen i els seus currículums 
Resultat d'imatges de estudiar a catalunya