FCT


Què és l'FCT o l’estada a l’empresa?
  • Són pràctiques i estades formatives a les empreses, no laborals, que realitza l´alumne, en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració  que  subscriuen   el  centre  docent i l´empresa.
  • Tenen una durada de 350 hores.


Els objectius de les pràctiques

  •  Completar el coneixement i   les competències de l'alumnat  adquirides en  l´àmbit acadèmic.
  •  Fer conèixer a l’alumnat la realitat del món productiu per tal d´enfocar el seu projecte de futur professional.
  •  Millorar les possibilitats d’inserció laboral de l’alumnat. 


Més informació FCT