Formació Dual


L'empresa i la FP DUAL

És la modalitat de formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa.


Objectiu

ü  Millorar la formació de l’aprenent fent-lo participar en les activitats productives de l’empresa.
ü  Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses.
ü  Establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent.

Beneficis per l’estudiant

ü  Millorar el currículum professional.
ü  Desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real.
ü  Afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat.
ü  Reconèixer el valor que aporta l’estudiant per l’activitat desenvolupada a l’empresa.


Com funciona

ü   L’empresa i el centre educatiu acorden les tasques que l’aprenent desenvolupa durant l’estada.
ü   L’empresa acull l’aprenent i li assigna un lloc de treball adient.
ü El seguiment i la valoració de l’aprenent es fa de forma conjunta entre l’empresa i el centre educatiu.


Com s’organitza l’FP dual

ü  Els cicles de formació professional es desenvolupen al llarg de dos cursos amb una durada de 2.000 hores, en general.
ü  L’FP dual combina la formació de l’estudiant en el centre educatiu amb una estada de treball a l’empresa.


                                                         1r curs
1r i 2n trimestre

3r trimestre

A partir de juny/juliol
L’estudiant assisteix al centre educatiu per adquirir la formació professional bàsica de la professió

L’estudiant realitza unes pràctiques a l’empresa, no remunerades, amb una durada de 80 a 100 hores.

S’inicia l’estada de l’aprenent a l’empresa com a becari o treballador amb contracte.

                                                         2n curs
L’aprenent alterna l’assistència al centre educatiu, en horaris adaptats, amb l’estada a l’empresa com a becari o treballador amb contracte laboral.Més informació Formació Dual


FP Dual al departament

FP Dual a CambresCat


  Resultat d'imatges de XTEC LOGO
FP Dual a XtecEmpreses que han signat el conveni de col·laboració dual amb el Departament d'Ensenyament