1r CFPM

Organització de primer del CFPM d'Activitats Comercials per a aquest curs 2016-2017.  


1r Curs - 966 hores
Mòduls Professionals
Hores
01 Dinamització del punt de venda
99
UF 1 Organització de l’espai comercial i gestió de l’àrea expositiva
22
UF 2 Aparadorisme: muntatge i manteniment
55
UF 3 Accions promocionals en el punt de venda
22
02 Gestió de compres
77
UF1 Aprovisionament
33
UF2 Procés de compres i seguiment
44
03 Gestió d´un petit comerç
99
UF1 Emprenedoria i creació d’un petit comerç
33
UF2 Gestió econòmica d’un petit comerç
66
04 Processos de venda
110
UF1 Venda al consumidor final
33
UF2 Venda a intermediaris, empreses i organitzacions
66
UF3 Terminal punt de venda (TPV) i altres eines de gestió de venda
11
06 Tècniques de magatzem
132
UF1 Organització i seguretat del magatzem
33
UF2 Recepció de mercaderies
33
UF3 Expedició de mercaderies
33
UF4 Inventari i gestió d’estocs
33
08 Anglès
99
UF1 Anglès tècnic
99
09 Aplicacions informàtiques del comerç
132
UF1 Tecnologies digitals i eines d’internet per l’empresa
33
UF2 Edició digital de material publicitari
66
UF3 Gestió informatitzada per al comerç
33
10 Comerç electrònic
99
UF1 Gestió de la web i la botiga virtual
45
UF2 Execució del pla de màrqueting digital
33
UF3 Comunicació empresarial en l’entorn digital
21
12 Formació i Orientació Laboral
75
UF1 Incorporació al treball
42
UF2 Prevenció de riscos laborals
33
16 Recursos del Territori
44
UF1 Recursos del territori
44